Oczyszczalnia Ścieków w Jeleniej Górze – Expert-Bud A.G.

Oczyszczalnia Ścieków w Jeleniej Górze

Naprawiliśmy ścianę w budynku socjalnym Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze, przez ścianę przeciekała woda z powodu pęknięcia fundamentu oraz na styku starego z nowym fundamentem. Wykonaliśmy iniekcję sklejającą oraz wielopowłokowe uszczelnienie przeciw wodne na ścianie. Docelowo zostanie odtworzony tynk i doklejone oryginalne cokoły.

?????????????

?????????????

?????????????